Kệ hoa Rose Peach Avala PRE mix mừng khai trương Myra Flower

2.600.000 

Kệ hoa khai trương này là sự kết hợp giữa các loài hoa như: Hoa Cúc Mẫu Đơn nhuộm, Rose Peach Avala PRE, Rose Espana Premium, Hoa Cát Tường, Baby, Hoa Lan Vũ Nữ, Hoa Calimero