Bình hoa mừng khai trương mix tone cam Myra Flower

4.250.000 

Bình hoa khai trương mix tone cam gồm

Hoa hồng Ecuador

Hoa cúc mẫu đơn nhuộm

Địa lan

Mõm sói/Phi yến (theo mùa)

Rose penny lane PRE

Hồng chùm

Hoa thiên điểu

Lá bạc

Lá dương xỉ

Hoa cúc rossi

Hoa cúc nhánh